Amon (KBL ds 09 23)

Amon je staroegyptský bůh, znamená "neviditelný"

kluk, porodní váha 91 g, narodil se v 11:31

Bydlí u paní Ulmanový v Dolní Brusnici.

The ancient Egyptian god Amon, means "invisible"

male, weight 91 g, he was born at 11:31 am